Grunenthal Privacyverklaring

Bedankt voor uw belangstelling voor de informatie die door Grünenthal GmbH wordt aangeboden. Graag wijzen we u erop dat we waarde hechten aan uw privacy. In deze privacyverklaring kunt u lezen onder welke omstandigheden en hoe we persoonlijke informatie die u tijdens uw bezoek aan deze website verstrekt, verzamelen, gebruiken en wellicht bekendmaken.

Privacyverklaring Grünenthal Group

We zijn een concern dat zich voornamelijk richt op farmaceutische productie. Ons hoofdkantoor staat in Duitsland. Onze privacyverklaring is van toepassing op Grünenthal GmbH en de websites van gelieerde ondernemingen waarvoor Grünenthal GmbH als host fungeert. We nodigen u uit deze privacyverklaring door te lezen voor u informatie verzendt. Door gebruik te maken van deze website bevestigt u dat u de bepalingen van deze privacyverklaring begrijpt en ermee instemt.
Op onze openbare website kunnen bezoekers niet communiceren met andere bezoekers of informatie achterlaten waar anderen toegang toe hebben. Onze website bevat links naar derden. De internetproviders van deze derden kunnen persoonsgegevens over hun bezoekers verzamelen.

Gebruik van cookies

Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, gebruiken we cookies voor technische en analysedoeleinden. Een cookie is een tekstbestandje dat tijdens een bezoek aan een website lokaal wordt opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer of mobiele apparaat. Met behulp van cookies kan de server uw browser duidelijk identificeren. Ze maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen en kunnen zo de website optimaliseren en het gebruik vereenvoudigen. De informatie in de cookies die op onze internetpagina’s zijn geplaatst, regelt het verloop van de sessie. De cookies die bij een bezoek aan onze websites worden geplaatst, worden alleen door onze websites gebruikt. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. De meeste browsers zijn zo geconfigureerd dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Als u wilt voorkomen dat uw gebruik van onze websites anoniem wordt geregistreerd met behulp van cookies kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Het is mogelijk om het opslaan van cookies te deactiveren of uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld als er cookies worden geplaatst. U kunt de cookies dan weigeren of accepteren. Opgeslagen cookies kunnen worden gewist of beheerd met behulp van de browser. Voor meer informatie over het verwijderen of beheren van cookies verwijzen we naar de hulpfunctie van uw browser.

Cookies op deze website

Deze website maakt alleen gebruik van tijdelijke cookies die aan het eind van de internetsessie automatisch worden gewist, en van tracking cookies met een levenscyclus van dertig (30) dagen. Deze verstrekken uitsluitend technische informatie over een websitebezoek en verzamelen geen persoonlijke gegevens van de gebruiker. In de tabel zijn alle soorten cookies weergegeven die door deze website worden geplaatst.Mocht u vragen hebben over de gebruikte cookies, stuur ons dan een e-mail dataprivacy.de@grunenthal.com.

 • ATG_SESSION_ID
  Technisch vereiste identificatie van een sessie (bezoek aan de website). Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld.
  (Levensduur: Duur van de sessie: Deze cookie wordt verwijderd als de browser wordt afgesloten.)
 • JSESSIONID
  Technisch vereiste identificatie van een sessie (bezoek aan de website). Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld.
  (Levensduur: Duur van de sessie: Deze cookie wordt verwijderd als de browser wordt afgesloten.)
 • _pk_id
  Identificatie van een bezoek, om het webaanbod door gebruiksanalyse te kunnen optimaliseren. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld.
  (Levensduur: 30 dagen)
 • _pk_ses
  Identificatie van een bezoek, om het webaanbod door gebruiksanalyse te kunnen optimaliseren. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld.
  (Levensduur: Duur van de sessie: Deze cookie wordt verwijderd als de browser wordt afgesloten.)

Gegevensverzameling en gebruiksdoeleinden

Net als veel andere bedrijven meet ook Grünenthal de prestaties van zijn website om deze te verbeteren en aan te passen, om zo onze bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. Tijdens uw bezoek wordt de volgende informatie over uw computer en bezoek automatisch door Grünenthal verzameld en tijdelijk opgeslagen:

° het domein en de host die u gebruikt om toegang te krijgen tot internet
° het internetadres van de website van waaraf u rechtstreeks op de Grünenthal-site komt,indien van toepassing
° datum en tijdstip waarop u op onze site kwam, hoelang uw bezoek duurde en welke pagina’s u hebt bezocht
° uw IP-adres (Internet Protocol)
° en het besturingssysteem en de browsersoftware van uw computer

Je kunt ervoor kiezen om geen uniek cookie identificatie nummer van je computer te hebben, zodat er op deze website van uw apparaat geen data verzameld of geanalyseerd kan worden.
Om gebruik te kunnen maken van de personalisatiefuncties zal u af en toe gevraagd worden persoonlijke informatie te verstrekken, bijv. uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, interesses of beroep. Grünenthal gebruikt deze informatie om aan uw verzoeken om informatie te voldoen. Als u weigert dergelijke informatie te verstrekken, heeft dit geen wezenlijke gevolgen. We wijzen er echter op dat u, als u op een gegeven moment besluit de gevraagde informatie niet te verstrekken, wellicht bepaalde gebruikersfuncties van deze website niet kunt gebruiken, bijv. gedeelten die gereserveerd zijn voor personen met een medische of farmaceutische opleiding. Grünenthal verzamelt registratiegegevens, zodat we contact met u kunnen opnemen over updates. Hoewel we klantenrecords bewaren, kunt u ervoor kiezen geen e-mails of andere consumentencommunicatie meer van Grünenthal te ontvangen, door het desbetreffende vakje op het registratieformulier of in het personalisatiegedeelte aan te vinken. Op uw verzoek zal Grünenthal dan eerder door u verstrekte persoonlijke informatie verwijderen of aanpassen.

Hoewel we de persoonlijke gegevens die u wellicht vrijwillig verstrekt terwijl u van onze diensten gebruik maakt, verzamelen, verzamelen we geen informatie over onze bezoekers uit andere bronnen, zoals uit openbare registers of van publieke organen of private organisaties. We kunnen periodiek persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor marktonderzoek als aanvullend doel.

Indien u contact met ons opneemt in verband met uw ervaringen met het gebruik van een van onze producten, kunnen we de informatie die u verstrekt gebruiken in interne rapporten, of in verplichte informatie die de lokale autoriteiten vereisen. Het kan ook zijn dat we contact met u opnemen om uw toestemming te vragen voor verduidelijking van medische aandoeningen in overleg met uw behandelende arts of zorgverlener in het kader van follow-up rond bijwerkingen in samenhang met het gebruik van een van onze producten. U begrijpt dat het Grünenthal, teneinde aan bepaalde lokale wetten te voldoen, wellicht niet is toegestaan om gehoor te geven aan uw verzoek om persoonlijke informatie aan te passen of te verwijderen die door een arts of zorgverlener of door een consument aan Grünenthal is verstrekt in verband met een bijwerking of reactie waarbij een geneesmiddel of medisch product betrokken is. Als we voornemens zijn persoonlijke gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, zullen we dit pas doen nadat we uw toestemming hiervoor hebben verkregen. U stemt met dit nieuwe doeleinde in door het bijbehorende vakje aan te vinken in het gedeelte van de website waar persoonlijke gegevens worden verzameld.
We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Daarom nemen we geen specifieke maatregelen om de privacy van kinderen te beschermen die wellicht hun persoonsgegevens of die van hun gezin aan ons bekendmaken.
We geven persoonsgegevens van onze bezoekers door aan onze dochterondernemingen. Wanneer we uw persoonsgegevens bekendmaken voor de aangegeven doeleinden, bieden we u een manier om in te stemmen met deze bekendmaking en wel:
° door een vakje aan te vinken in het gedeelte van de website waar persoonlijke gegevens worden verzameld
° door een e-mail te sturen: dataprivacy.de@grunenthal.com
We geven bezoekers van onze website niet de mogelijkheid een beveiligde verzendmethode te gebruiken om hun persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. We hebben echter een beveiligingsbeleid en regels ingevoerd en technische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens waarover we zeggenschap hebben te beschermen tegen: ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of bekendmaking, ongeoorloofde wijziging of onwettige vernietiging of accidenteel verlies.
Al onze werknemers en gegevensverwerkers die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van onze bezoekers te respecteren. We garanderen dat uw persoonsgegevens niet aan overheidsinstanties en autoriteiten worden doorgegeven, behalve indien de wet of een ander voorschrift dit vereist.
U kunt ons vragen of we persoonsgegevens van u bewaren. Nadat u uw identiteit aan ons hebt aangetoond, kunnen we u een leesbare kopie verstrekken van de persoonsgegevens die we van u bewaren. De informatie waar u om verzoekt wordt kosteloos door ons verstrekt. Op grond van de Duitse Federale wet bescherming persoonsgegevens zou u het recht kunnen hebben ons te verzoeken de gegevens die we over u bewaren te rectificeren, aan te vullen of te verwijderen. We zullen aan deze bepalingen voldoen. In zeer zeldzame gevallen kunnen we door een rechtbank of via andere wettelijke rechtsmiddelen of regelgeving, of door andere wettelijke eisen verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken aan rechtshandhavingsinstanties, de rechtbanken of regelgevende instanties. Grünenthal zal aan dergelijke verzoeken gevolg geven, in overeenstemming met de wet- of regelgeving, en gepaste maatregelen treffen om te waarborgen dat de verzoeker doordrongen is van de gevoelige aard van de persoonlijke informatie die hij ontvangt.
Onze website bevat links of verwijzingen naar andere websites waarover wij geen zeggenschap hebben en waarop onze privacyverklaring niet van toepassing is. Zorg dat u de privacyverklaring van elke website die u bezoekt doorleest. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor uw interacties met deze websites. Wij treffen redelijke maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen wanneer u die naar onze site verzendt en om dergelijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Niettemin dient u zich ervan bewust te zijn dat geen enkele internetoverdracht ooit volledig veilig of foutloos is. In het bijzonder e-mail die naar of vanaf deze site wordt verzonden, is wellicht niet beveiligd.
Grünenthal behoudt zich het recht voor deze verklaring op enig moment te wijzigen. Door de privacyverklaring ontstaat er geen contractueel of ander wettelijk recht ten voordele van een partij.
Indien de privacyverklaring op deze site wordt gewijzigd, zal de aangepaste verklaring hier worden vermeld. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in Maart 2015.

Contactinformatie en verzoeken in verband met privacy van gegevens:
Mocht u een vraag of opmerking hebben naar aanleiding van onze privacyverklaring, neem dan contact op met:
Grünenthal GmbH Global Compliance Management
Zieglerstrasse 6
52099 Aken, Duitsland
E-mail: dataprivacy.de@grunenthal.com

Grünenthal
Lenneke Marelaan 8
1932 Sint-Stevens-Woluwe
beinfo@grunenthal.com